Agenda

190412_G&E_25

CONCERTEN GERT-JAN  –  GEZAMENLIJKE CONCERTEN  –  CONCERTEN ENIDE

Augustus 2021
Liedconcert rond meerstemmige liederen van J. Rheinberger

Piano: Thomas Boodts

Sopraan: Enide Lebrocquy
Alt: Els Wollaert
Tenor: Gert-Jan Verbueken
Bas: Tom Van Bogaert
(Binnenkort meer informatie)